DỊCH VỤ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp của bạn

DỊCH VỤ
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp của bạn

Art City tự hào đã và đang tạo lên hàng trăm ngàn ấn phẩm truyền thông, sản phẩm đồ họa. Từ đó góp phần không nhỏ cho sự thành công trong các chiến dịch marketing của doanh nghiệp. Cùng bạn tạo dựng sinh khí và xây dựng lên những doanh nghiệp lớn mạnh.

ART CITY CÓ THỂ GIÚP BẠN

Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm

Thiết Kế Thương Hiệu

- Nhận diện thương hiệu
- Thiết kế logo
- Sáng tạo slogan
- đặt tên công ty
- Thiết kế Profile, Portfolio
- Thiết kế đồng phục
- Thiết kế Brand Guide
- ...

Thiết Kế
Marketing

- Thiết kế brochure
- Thiết kế catalogue
- Báo cáo thường niên
- Thiết kế Bao bì sản phẩm
- Thiết kế banner, poster, standee, Backdrop...
- Menu, biển bảng,....
- ...

Thiết Kế
Website

-Thiết kế giao diện website
- Sale page, Landingpage
- Thiết kế banner website
- Thiết kế GDN
- UX UI
- ...


Minh Họa
Nội Dung

- Thiết kế infographics
- Thiết kế 3D
- Vẽ Digital Painting
- Motion Graphics
- Thiết kế nhân vật
- ...


Thiết Kế Thương Hiệu

- Nhận diện thương hiệu
- Thiết kế logo
- Sáng tạo slogan
- đặt tên công ty
- Thiết kế Profile, Portfolio
- Thiết kế đồng phục
- Thiết kế Brand Guide
- ...

Thiết Kế Website

-Thiết kế giao diện website
- Sale page, Landingpage
- Thiết kế banner website
- Thiết kế GDN
- UX UI
- ...


Thiết Kế Marketing

- Thiết kế brochure
- Thiết kế catalogue
- Báo cáo thường niên
- Thiết kế Bao bì sản phẩm
- Thiết kế banner, poster, standee, Backdrop...
- Menu, biển bảng,....

- ...

Minh Họa Nội Dung

- Thiết kế infographics
- Thiết kế 3D
- Vẽ Digital Painting
- Motion Graphics
- Thiết kế nhân vật
- ...


KHÁCH HÀNG NÓI VỀ ART CITY