Gipwin – Case Study

GIPWIN BRAND IDENTITY
DESIGN PROJECT

Client: UHC Vietnam
Technology Solutions Co., Ltd

Scope of Works: Brand identity, brand strategy, logo design, brand design

GW04

CHIẾN LƯỢC

Gipwin is a brand in the business of equipment that increases the shelf life and treats toxins of alcohol. This is a technology product transferred and research cooperation between UHC Vietnam Technology Solutions Co., Ltd and US experts.
The multi-polar magnetic field electrophysics technology integrates two main agents: the multi-polar magnetic field and the liquid ultrasound to create a favorable environment to promote the natural chemical reactions after the physics to control, repair and improve wine quality after production.
Wine is processed by GIPWIN machine with time from 2 to 3 hours, can produce wines with many years of age. This is a solution that completely replaces the need to store wine in the wild, ensuring quality without losing storage time.
In Vietnam, GIPWIN is the most advanced technology, completely different from conventional processing methods. Gipwin uses electromagnetic technology, not a popular filter on the market.

Gipwin là thương hiệu kinh doanh thiết bị làm tăng tuổi thọ và xử lý độc tố của rượu. Đây là sản phẩm công nghệ được chuyển giao và hợp tác nghiên cứu giữa công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ UHC Việt Nam và chuyên gia của Hoa Kỳ.
Công nghệ vật lý điện hóa từ trường đa phân cực được tích hợp hai tác nhân chính: Từ trường đa phân cực và siêu âm chất lỏng tạo môi trường thuận lợi nhằm thúc đẩy các phản ứng hóa tự nhiên sau vật lý để kiểm soát, sửa chữa, nâng cao chất lượng rượu sau sản xuất.
Rượu được xử lý bằng máy GIPWIN với thời gian từ 2 – 3 giờ đã có thể cho ra các loại rượu có độ tuổi nhiều năm. Đây là giải pháp hoàn toàn thay thế việc phải lưu trữ rượu trong tự nhiên, đảm bảo chất lượng mà không mất thời gian lưu trữ.
Tại Việt Nam, GIPWIN là công nghệ ưu việt nhất, khác biệt hoàn toàn với các phương pháp xử lý thông thường. Gipwin dùng công nghệ điện từ trường, không phải là máy lọc phổ thông bán trên thị trường.

GW06

CHIẾN LƯỢC

With the position of a leading brand, Gipwwin wishes to have an identity that shows the luxury, power of the brand and the quintessence of wine aging products.

Với vị thế của một thương hiệu hàng đầu, Gipwwin mong muốn có một bộ nhận diện thể hiện được sự sang trọng, quyền lực của thương hiệu và những tinh hoa trong những sản phẩm máy lão hoá rượu.

GW9

The mighty and extraordinary lion, one of the representative mascots of the royal family. The lion symbol has the meaning of luxury and power and represents auspicious luck. The use of the lion symbol in the logo emphasizes the level of GIPWIN, as well as the level of customers using the product.

The constellation inside the bottle is the convergence of the essence in each drop of wine, this combination both emphasizes the character of the brand and affirms that the product is always of the best quality for customers.

The crown is cleverly integrated into the logo, representing power, intelligence, and pioneering position in the market.

Sư tử dũng mãnh và phi thường, một trong những linh vật đại diện của hoàng gia. Biểu tượng sư tử mang ý nghĩa sang trọng quyền lực và thể hiện cát tường may mắn. Việc sử dụng biểu tượng sư tử trong logo nhằm nhấn mạnh đẳng cấp của GIPWIN, cũng như đẳng cấp của khách hàng sử dụng sản phẩm. 

Chòm sao bên trong chai rượu là sự hội tụ tinh túy trong từng giọt rượu, sự kết hợp này vừa nhấn mạnh đặc tính của thương hiệu vừa khẳng định sản phẩm luôn đạt chất lượng tốt nhất dành cho khách hàng. 

Vương miện được lồng ghép vào logo một cách khéo léo, đại diện cho quyền lực, sự thông minh, và vị trí tiên phong trên thị trường.

GW12

Let’s build something together

Client: Gipwin
Timeline: 2022

Creative Director: TrisS
Brand Strategy Consulting: TrisS
Project Manager: Diep My
Content Writer: Anh Tuyet
Brand Designer: Thuy Phan
Graphic Designer: Thuy Phan

© Artcity 2022, Vietnam
All right reserved

Scroll to Top

NHẬN TIN TỨC CẬP NHẬT MỚI NHẤT

và các ưu đãi, thông tin độc quyền chỉ dành cho Email