SUBBABA

Client: SUBBABA

Scope of Works: Brand identity, brand strategy, logo design, brand design

Subbaba – Nền tảng cung cấp dịch vụ chuyển nhượng, cho thuê Địa ốc TỐT HƠN vì khách hàng. Với triết lý con người là trung tâm, trên nền tảng Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực, Subbaba hoạt động theo đuổi mục tiêu “The Customers First”.

Mỗi cộng sự Subbaba như con ong, cứ chăm chỉ, cần mẫn mỗi ngày. Chúng tôi tâm niệm, điều quan trọng cốt lõi trong dịch vụ triển khai phải lấy Khách hàng trọng tâm, mình hiểu khách hàng của mình muốn gì, cần gì để đồng hành chia sẻ với những khó khăn của Khách hàng.

Let’s build something together

Client: SUBBABA
Timeline: 2022

Creative Director: TrisS
Brand Strategy Consulting: TrisS
Project Manager: TrisS
Content Writer: TrisS
Brand Designer: TrisS
Graphic Designer: TrisS

© Artcity 2022, Vietnam
All right reserved

Scroll to Top

NHẬN TIN TỨC CẬP NHẬT MỚI NHẤT

và các ưu đãi, thông tin độc quyền chỉ dành cho Email